Firma Centrum Rozwoju Zawodowego informuje, że od lutego 2021r. realizuje na terenie woj. świętokrzyskiego projekt dofinansowany ze środków UE „ Twój sukces z POWEREM !” Nr projektu: POWR.01.02.01-26-0018/20

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 [48K/32M] osób w wieku 18-29 lat, które są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, zamieszkujące teren woj. świętokrzyskiego, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo- edukacyjną.

Zapraszamy do udziału w projekcie jeśli:

  • jesteś w wieku 18 – 29 lat;( do dnia 30 urodzin)
  • zamieszkujesz lub uczysz się na obszarze województwa świętokrzyskiego;
  • utraciłeś pracę po 1 marca 2020;
  • jesteś osobą z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( osoby z kategorii NEET )
  • osobą o niskich kwalifikacjach;

 Biorąc udział w projekcie:

  • otrzymujesz wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (opracowanie Indywidualnych Planów Działania, poradnictwo zawodowe)
  • możesz wybrać dla siebie szkolenie zawodowe dostosowane do twoich preferencji zawodowych lub odbyć staż u pracodawcy w celu zdobycia aktualnego doświadczenia zawodowego;
  • lub otrzymasz inne indywidualne wsparcie w postaci spotkań ze specjalistami , określone w IPD oraz wynikające z Twoich indywidualnych potrzeb w celu dalszego rozwoju zawodowego;

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnością!!!

Zapraszamy do biura projektu ul. Piotrkowska12/103, 25-510 Kielce lub do kontaktu pod numerem telefonu 512 141 162