Od bierności do aktywności

„Od bierności do aktywności” Numer projektu: RPLU.11.01.00-06-0207/17 Okres realizacji: 2018-10-01 do 2019-11-30   KRÓTKIE STRESZCZENIE PROJEKTU Celem projektu Fundacji Aktywne Społeczeństwo jest aktywizacja społeczno- zawodowa 60 osób z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. Lubelskiego do 11.2019 roku…