Liderzy Zmiany

“Liderzy Zmiany” Numer projektu: RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie: 7.1 Aktywna Integracja Nazwa Wnioskodawcy: CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO Katarzyna Frańczak Biuro projektu: ul. Stodolna 6a 62-540 Kleczew…