Od bierności do aktywności

“Od bierności do aktywności” Numer projektu: RPLU.11.01.00-06-0207/17 Okres realizacji: 2018-10-01 do 2019-11-30   KRÓTKIE STRESZCZENIE PROJEKTU Celem projektu Fundacji Aktywne Społeczeństwo jest aktywizacja społeczno- zawodowa 60 osób z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. Lubelskiego do 11.2019 roku…

Liderzy Zmiany

“Liderzy Zmiany” Numer projektu: RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie: 7.1 Aktywna Integracja Nazwa Wnioskodawcy: CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO Katarzyna Frańczak Biuro projektu: ul. Stodolna 6a 62-540 Kleczew…