Twój sukces z POWEREM

Twój sukces z POWEREM

Firma Centrum Rozwoju Zawodowego informuje, że od lutego 2021r. realizuje na terenie woj. świętokrzyskiego projekt dofinansowany ze środków UE „ Twój sukces z POWEREM !” Nr projektu: POWR.01.02.01-26-0018/20 Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 [48K/32M] osób w wieku 18-29 lat, które są bierne zawodowo…