Centrum Rozwoju Zawodowego to  także Agencja Zatrudnienia, posiadająca wpis do KRAZ oraz certyfikat wydany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego . Nasza działalność polega na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.

W zakresie pośrednictwa pracy:

 • udzielamy pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskujemy i upowszechniamy oferty pracy,
 • udzielamy pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informujemy kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjujemy i organizujemy kontakty osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,

W zakresie doradztwa personalnego:

 • prowadzimy analizy zatrudnienia u pracodawców, określamy kwalifikacjie pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 • wskazujemy źródła i metody pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 • weryfikujemy kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

W zakresie Poradnictwa zawodowego:

 • udzielamy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • udzielamy informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • inicjujemy, organizujemy i prowadzimy grupowe porady zawodowe, zajęcia aktywizacyjne w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • udzielamy pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,

Adres naszego biura
ul. Piotrkowska 12/103
25-510 Kielce ( obok Urzędu Miasta Kielce )
tel. 512 141 162

Zapewniamy poufność prowadzonych rozmów w zakresie świadczonych przez nas usług. Nie dyskryminujemy nikogo  ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania polityczne i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których udzielamy wsparcia przy dalszym rozwoju zawodowym oraz uzyskaniu pracy zarobkowej.